אויב איר קענט דאס ליינען,  מיר בעטן אייך צו פאלגן דער

 רבנים שליט"א און  שנעל צו פארמאכען דער טמא'נע

טריפה'נע פארשטונקענר אינטערנעט  ר"ל הי"ש, ארויס

 רייסען דער דראט (wire) פון וואנט, און שניידען עס אין

שטיקלעך. נאך דעם, גיי נעם א תהילים און גיי זאג תהילים

 פאר א פאהר שעה.

אויב עס ארט אייך נישט, קליק דא.

If you do not understand Yiddish click here.

Locations of visitors to this page